Gedachten-schema (De kracht van positief denken/CGT)

Een voorbeeld/metafoor;

Twee kinderen spelen in de branding als een wat hogere golf hen optilt en met een plof op het strand terug werpt. Na deze gebeurtenis springen ze beiden overeind. De één loopt opnieuw de zee in op weg naar de volgende golf, omdat het gedachten heeft als; wat leuk om hiermee te spelen, hier houd ik van! De ander holt huilend naar zijn ouders omdat het gedachten heeft als; wat een gevaarlijke golf, ik had wel kunnen verdrinken! 

Onder andere door onze manier van denken komt het dat mensen heel verschillend reageren op een zelfde gebeurtenis. Natuurlijk spelen ook andere factoren hierbij een rol zoals opvoeding, eerdere positieve of negatieve ervaringen en karakter of aanleg.

Het G-schema

Het G-schema is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om erachter te komen welke (onbewuste of automatische) gedachten ertoe leiden dat een bepaalde gebeurtenis bepaalde gevoelens bij je wakker roept. Deze gevoelens leiden tot bepaald gedrag en dat gedrag leidt weer tot bepaalde gevolgen.

Gebeurtenis _ Gedachten _ Gevoelens _ Gedrag _ Gevolgen

Kinderen die een aantal negatieve invloeden en oordelen van belangrijke anderen hebben ondergaan, ontwikkelen zelf negatieve opvattingen en gewoontes, die zij in hun cognitieve organisatie zullen opnemen.

Op grond van ervaringen in ons leven ontwikkelen we allemaal een aantal “zie - je – wel - ismen”, dat zijn voorspellende gedachten die ons persoonlijk kenmerken.

Deze kenmerkende gedachten zijn er verantwoordelijk voor dat we ons in bepaalde omstandigheden 'telkens zó gedragen'. De één is gauw uit het lood geslagen, terneergeslagen of in paniek, de ander snel geïrriteerd, kwaad of bij het minste of geringste langdurig over zijn toeren. Weer een ander maakt zich nergens druk over, reageert flegmatisch en relativeert de dingen die gebeuren.

Sommige van die kenmerkende gedachten zullen in hoge mate bijdragen aan het ontstaan van ongezonde stress. Andere gedachten zullen juist helpen om het ontstaan ervan tegen te gaan.

Automatische gedachten

Het zijn de associaties die (automatisch) in ons opkomen rond gebeurtenissen.

De neiging van ons om tij­dens het waarnemen van gebeurtenissen en interpreteren van gegevens denkfouten te maken, vergroot de kans op negatieve interpre­taties.

 

Het G Schema (de 4 G’s) :

Schermafbeelding_2013-01-28_om_22.28.49.png

» Download een voorbeeld G-schema voor het bijhouden van gedachten

Sociale media

 

Contact

  • Telefonisch op 06-13132625