Voorbeelden van hulpvragen

Er zijn verschillende hulpvragen waarbij Ster(k) kindercoaching kan helpen;

  • vergroten/versterken van zelfvertrouwen;

  • reguleren van boosheid en driftbuien;

  • leggen/onderhouden van sociale contacten;

  • omgaan met spanning/stress;

  • verbeteren van het zelfbeeld;

  • omgaan met onzekerheid of faalangst;

  • omgaan met hoge eisen stellen/perfectionisme;

  • omgaan met hooggevoeligheid, intuïtief zijn;

  • omgaan met verlies en rouwverwerking;

  • omgaan met scheiding van ouders.