NLP voor kinderen

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.

  • Neuro: het brein, het zenuwstelsel waarmee wij signalen ontvangen en via de 5 zintuigen verwerken, onze denkprocessen.
  • Linguïstisch: de taal, zowel verbale als non-verbale communicatiesystemen die we gebruiken om betekenis te geven aan ervaringen en de denkprocessen te uiten.
  • Programmeren: is de wijze waarop de ervaringen worden opgeslagen in ons brein en
    de vaardigheid om onze communicatieve en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat we specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken.

Kortom, NLP geeft inzicht in de wijze waarop onze hersenen informatie verwerken en ordenen door middel van taal. Aangezien geen mens hetzelfde is, maken we allemaal onze eigen unieke weergave van de wereld (de hersenen) van waaruit we handelen. Soms zijn de strategieën die we hanteren effectief, soms is bijstelling nodig.

NLP is een krachtige methode voor het stimuleren van positieve gedragsveranderingen, effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer zicht we krijgen op de (onbewuste) besturingsmechanismen van onze hersenen, hoe beter we in staat zijn onze doelen te realiseren. Werken met NLP levert meer keuzevrijheid in ons doen en laten op, waardoor de kwaliteit van ons persoonlijk welzijn aanzienlijk wordt vergroot.